Konferens: Män måste ta ansvar för våldet mot kvinnor.

PUBLICERAD 2017-02-20

21 februari 2017, kl.13.00-16.30 Blå Huset, Tenstaplan 8, TENSTA

Män i Tensta har ansvar för att stoppa kontroll och våld mot kvinnor i Tensta. Det är en avgörande fråga för samhällets utveckling. I Sverige har statsminister Stefan Löfvén blivit FN-ambassadör för kampanjen ”He for she”. Vi vill att män i Tensta ska bli ambassadörer för kvinnors rätt till fria liv utan våld.

Vad vill och gör Stockholms stad? Vad säger forskningen? Vad säger lagen? Vad kan vi tillsammans göra för att skapa ett jämställt Tensta? Kom och lyssna till politiker och ledande experter. Delta i diskussionerna och kom med bra idéer. Var med och skapa jämställda mötesplatser.

Medverkande bl a: Ann-Margret Livh, bostads- och demokratiborgarråd i Stockholms stad, Devin Rexvid, fil.dr. i socialt arbete & projektledare i GAPF, Claes Borgström, advokat & tidigare JämO. Panelsamtal med Carina Olsson, S-kvinnor, Cecilia Elving från liberala kvinnor. Guluzar Tarhan Selvi från VHEK. Sonja Gardefjord, ordförande och verksamhetsansvarig Sahra Bargadle från Tensta kvinno & tjejjour. Moderator: Gertrud Åström, jämställdhetsexpert.

Anmälan senast 16 februari till gertrud.astrom@telia.com

Eftermiddagsfika. Deltagande är kostnadsfritt.

VÄLKOMNA!

Tensta kvinno- och tjejjour erbjuder skydd för kvinnor och barn som utsatts för våld. Stöd ges på svenska, engelska, ungerska, somaliska, ryska, ukrainska, turkiska, arabiska, finska och tigrinja.