Järvaveckan 2018

September 13, 2018

I samarbete med Stockholms FN-förening deltog Tensta kvinno-och tjejjour på Järvaveckan, den 9-13 juni

Vi informerade besökare och deltagare under Järvaveckan om vår verksamhet. I samarbete med Kvinnolobbyn informerade vi om deras projekt Rösträtt. Vi hade även tema-dagar (Kvinnokonventionen, Lön hela dagen!, Heder, Barnäktenskap och Utanförskap på arbetsmarknaden) där mycket kunniga föreläsare höll i korta seminarium. Dessa dagar var väldigt lyckade och vi ser fram emot ett lika lyckat besök under Järvaveckan 2019.