Gar-gaarka haweenka iyo hablaha ee Tensta U gargaar dumark, hooyooyinka iyo caruurta, kuwaas oo loo geeysto loona sheegto awood iyo hanjabaadba, ma u baahan tahay caawinaad, nala soo xiriir.

08 - 36 38 70