Om Tensta Kvinno- och Tjejjour

Att kontakta en kvinnojour, tjejjour, ungdomsjour eller jour mot sexuella övergrepp är att ta första steget till att förändra sitt liv.

Kvinnojouren

Ort: Spånga , Län: Stockholms län

Jourtelefon: 08-36 38 70

Telefontid: Mån-fre 9-17, tor 17-21

E-post: tenstakvinnojour@gmail.com

Adress:
Box 4013
163 04 Spånga

Kan erbjuda stöd på följande språk: Svenska, engelska, ungerska, somaliska, ryska, ukrainska, turkiska, arabiska, finska och tigrinja

Här finner du: Anställd barnansvarig, Anställd personal, Skyddat boende

Tjejjouren

Vår chatt är öppen varje måndag kl. 18.00-20.00. Samtliga våra volontärer är utbildade och finns där för att lyssna på dig som vill prata om allt mellan himmel och jord, stort som smått. Du är alltid helt anonym när du skriver till oss.

Du hittar oss på www.tjejjouren.se/tensta och når oss på e-post: tenstavolontar@gmail.com

Besök våra digitala kanaler för mer information

Facebook: Tensta Kvinnor

Instagram: @tensta_kvinnor

Styrelsemedlemmar 2018

Ordförande
Sonja Gardefjord
Tel: 073-986 56 27
sonja.gardefjord@gmail.com

Vice ordförande
Sofia Bladin
Tel: 070-537 33 98
sofiabladin@gmail.com

Kassör
Gun Risberg
Tel: 070-757 76 85
guntkj@gmail.com

Ledamöter
Anneli Alriksson
Tel: 070-024 44 06
anneli.alriksson@gmail.com

Adam Gardefjord
073-950 15 12
adamgardefjord@gmail.com

Suppleant
Sonia Ibrahim
070-076 13 60