Lyckat evenemang i Tensta Konsthall

PUBLICERAD 2018-11-25

Vi på Tensta Kvinno- och Tjejjour arrangerade tillsammans med Stockhoms FN-förening ett seminarium för att uppmärksamma den internationella dagen för avskaffande av mäns våld mot kvinnor.

Evenemanget ägde rum i fina Tensta Konsthall.

Inbjudna att tala var:

  • Gertrud Åström, Stockholms FN-förening
  • Sus Andersson, Spånga-Tensta Stadsdelsnämnd
  • Aase Smedler, Stockholms FN-förening
  • Tara Twana, S-kvinnor Stockholm stad
  • Paul Muray, Folke Bernadotteakademin
  • Elvir Kazinic, Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd

Efter att Tensta kvinnojours vice ordförande Sofia Bladin Jansson inlett och presenterad evenemanget tog Gertrud Åström vid med en historiegenomgång som inleddes med årtalet 1864 då mannen förlorade rätten att slå sin hustru i Sverige och avslutades med det faktum att vi idag fortfarande inte lyckats implementera denna rättighet till fullo.

Aase Smedler från Stockholms FN förening drog på sig en orange T-shirt för att uppmärksamma FNs utnämning av den 25:e varje månad är en orange dag. En dag för regeringar, företag, organisationer, media, civilsamhället och privatpersoner att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor. Som en ljus och optimistisk färg representerar orange en framtid fri från våld mot kvinnor och flickor.

Sus Andersson tog oss tillbaka till Stockholm och det lokala arbetet mot våld i nära relationer. Sus lyfte upp Relationsvåldscenter i Spånga som en viktig del i att motverka våldet.

Tara Twana från S-kvinnor pratade om att våldet inte har med klass eller härkomst att göra, våldet mot kvinnor finns överallt och vi måste prata om det varje dag, inte bara på denna internationella dag. Tara lyfte även behovet av utökad kunskap hos bl.a. myndigheter som en viktig faktor.

Paul Murray från Folke Bernadotteakademin introducerade den internationella fredsorganisation han arbetar för och berättade om vikten av att vetskapen om våldet mot kvinnor även måste inkluderas i det fredsarbete som pågår i krigsdrabbade länder.

Elvir Kacinic från Rinkeby-Kista Stadsdelsnämnd berättade att under det gånga året hade man placerat runt 40 kvinnor i skyddsboende. Han lyfte även vikten av att vi måste prata om dessa frågor tidigt i åldrarna och att man i Rinkeby-Kista har haft lyckade resultat med antivåldsaktions veckor.

Den avslutande diskussionen med publiken var om något än mer intressant. Här diskuterades alltifrån pornografins relation till våldet, samtyckeslagen, vikten av sexualundervisningen och SRHR samt vikten av civilkurage.

Vi på Tensta Kvinno- och Tjejjour är hemskt tacksamma för att så pass många dök upp samt att våra talare kunde ta sig tiden att informera och lyfta denna viktiga fråga.